KAYFOR  1

2003

Mersin Üniversitesi

-

KAYFOR  2

2004

Hacettepe Üniversitesi

Dönüşüm ve Eğitime Yansımalar

KAYFOR  3

2005

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yöntem ve Sorunlar

KAYFOR  4

2006

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetimi

KAYFOR  5

2007

Kocaeli Üniversitesi

Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre, Güncel Sorunlar ve Çözümler

KAYFOR  6

2008

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

18. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform

KAYFOR  7

2009

Sütçü İmam Üniversitesi

Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi

KAYFOR  8

2010

TODAİE

Kamu Yönetimi ve Teknoloji

KAYFOR  9

2011

Gazi Üniversitesi

Kuram ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi

KAYFOR  10

2012

Uludağ Üniversitesi

Kamu Politikalarında Dönüşüm

KAYFOR  11

2013

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları

KAYFOR  12

2014

Adnan Menderes Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Değişim

KAYFOR  13

2015

Selçuk Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası, Etkileri ve Sorunları

KAYFOR  14

2016

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Nasıl Bir Kamu Yönetimi?

KAYFOR  15

2017

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikaları

KAYFOR  16

2019

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Kamu Yönetimi Eğitimi

KAYFOR  17

2019

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm

KAYFOR  18

2021

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ahmet Yesevi Üniversitesi (Taşkent /Özbekistan)

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi

KAYFOR  19*

2023

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Türk Dünyasında Kamu Yönetimi

KAYFOR  20

2021

İnönü Üniversitesi

Terör

KAYFOR  21

2022

Anadolu Üniversitesi

Siyaset ve Yönetimde Güncel Tartışmalar

KAYFOR  22

2022

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kamuda Stratejik Kaynak Yönetimi

KAYFOR  23

2023

Kırıkkale Üniversitesi

Cumhuriyet

* Kovid-19 Pandemisi nedeniyle yapılamayan KAYFOR 19, Bişkek'te gerçekleştirilecektir.