ULAŞIM VE KONAKLAMA

 

Bişkek'e ulaşım katılımcılar tarafından bireysel olarak karşılanacaktır.

Katılımcıların Forum süresinde Bişkek'teki konaklamaları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde, imkanlar ölçüsünde ve ücretsiz olarak sağlanacaktır.